Tulo- ja lähtöilmoitusOle hyvä ja täytä tiedot.
Paina lopuksi sivun alalaidan Lähetä -painiketta.

Onko kysessä tulo- vai lähtöilmoitus


Tiedot rakennuksesta

Taloyhtiön nimi:


Taloyhtiön osoite:


Tiedot muuttajasta
Muuttajan/muuttajien täydellinen nimi ja syntymäaika


Mihin muuttaa (osoite)


Mistä muuttaa (osoite)


Muuttopäivä


Lomakkeen täyttäjän nimi ja puhelinnumero


Kirjoita viereiset kirjaimet: