Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Hyvä isännöintitapa

 

Isännöintitehtävien hoitamisessa noudatamme Suomen Isännöintiliitto ry:n julkaisemaa hyvää isännöintitapaa, isännöinnin eettisiä ohjeita, jotka korostavat avoimuutta ja luovat perustan toimivalle yhteistyölle. 

 

Isännöintiyritys

1. toimii huolellisesti ja asunto-osakeyhtiön edun mukaisesti
2. kertoo palveluistaan ja hinnoitteluperusteistaan selkeästi
3. toimii avoimesti asunto-osakeyhtiön hankinnoissa ja käyttää hankintaverkostoa asunto-osakeyhtiön eduksi
4. toimii tasapuolisesti
5. edistää avoimuutta ja suhtautuu viestintään myönteisesti
6. noudattaa vaitiolovelvollisuutta luottamuksellisen tiedon suhteen, eikä käytä väärin saamiaan tietoja
7. huolehtii parhaansa mukaan siitä, että tilaaja tuntee isännöinnin eettiset ohjeet
8. ottaa vastaan vain omien kykyjen ja resurssien mukaisia toimeksiantoja
9. huolehtii ammattitaitonsa ylläpitämisestä ja kehittämisestä
10. ylläpitää ja kehittää isännöinnin arvostusta
11. kunnioittaa isännöintialan muita toimijoita ja kilpailee reilusti
12. sitoutuu harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaan
13. sitoutuu ilmastonmuutoksen torjuntaan ja energiatehokkuuden edistämiseen


Lataa tai tulosta uudet isännöinnin eettiset ohjeet tästä