Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Vakuutukset

Taloyhtiön velvollisuus on vakuuttaa sen omistama rakennus ja siihen kuuluvat, yhtiön omistamat
koneet ja laitteet.

Sen sijaan taloyhtiön vakuutus ei missään tilanteessa korvaa mitään asukkaan irtaimistolle sattuvia
vahinkoja. Näin myös silloin, vaikka asukkaalla ei olisi ollut mitään mahdollisuuksia vaikuttaa vahingon
syntymiseen. Asukkaan irtaimisto voi vahingoittua tai kadota esim. tulipalon, vesivuodon tai varkauden
johdosta. Pahimmassa tapauksessa asunnon koko irtaimisto voi tuhoutua. Tämän vuoksi irtaimiston
vahingot korvaavan kotivakuutuksen ottaminen on erittäin tärkeää.

Asunto voi olla tilapäisesti asumiskelvoton esim. vuoto- ja palovahingon seurauksena. Asukkaan on
tällöin itse järjestettävä tilapäinen asunto korjaustöiden ajaksi. Taloyhtiön vakuutus ei korvaa näitä
asukkaalle syntyneitä tilapäisasumisen kustannuksia. Kotivakuutus sen sijaan korvaa asumisen
keskeytymisestä johtuneet vahingot ja usein vakuutusyhtiö lisäksi auttaa tilapäisen asumisen
järjestämisessä.

Yleensä kotivakuutukseen sisältyy myös vastuuvakuutus. Se korvaa vakuutuksenottajan ulkopuoliselle
aiheuttamia esine- ja henkilövahinkoja. Esimerkki tällaisesta vahinkotilanteesta on asukkaan tekemän
remontin seurauksena syntyvä putkivuoto, josta voi syntyä varsin huomattavat kustannukset.