Hyvä isännöintitapa

Hyvä isännöintitapa

Avainnippu talon muotoisessa avaimenperässä, RTL-Isännöinti Oy.

Isännöintitehtävien hoitamisessa noudatamme Suomen Isännöintiliitto ry:n julkaisemaa hyvää isännöintitapaa, isännöinnin eettisiä ohjeita, jotka korostavat avoimuutta ja luovat perustan toimivalle yhteistyölle.

Isännöintiyritys

 1. toimii huolellisesti ja asunto-osakeyhtiön edun mukaisesti
 2. kertoo palveluistaan ja hinnoitteluperusteistaan selkeästi
 3. toimii avoimesti asunto-osakeyhtiön hankinnoissa ja käyttää hankintaverkostoa asunto-osakeyhtiön eduksi
 4.  toimii tasapuolisesti
 5. edistää avoimuutta ja suhtautuu viestintään myönteisesti
 6. noudattaa vaitiolovelvollisuutta luottamuksellisen tiedon suhteen, eikä käytä väärin saamiaan tietoja
 7. huolehtii parhaansa mukaan siitä, että tilaaja tuntee isännöinnin eettiset ohjeet
 8. ottaa vastaan vain omien kykyjen ja resurssien mukaisia toimeksiantoja
 9. huolehtii ammattitaitonsa ylläpitämisestä ja kehittämisestä
 10. ylläpitää ja kehittää isännöinnin arvostusta
 11. kunnioittaa isännöintialan muita toimijoita ja kilpailee reilusti
 12. sitoutuu harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaan
 13. sitoutuu ilmastonmuutoksen torjuntaan ja energiatehokkuuden edistämiseen