Omistajanvaihdos

Omistajanvaihdos

Asiakirjojen allekirjoittaminen, RTL-Isännöinti Oy huolehtii omistajanvaihdokseen liittyvät asiat.

Kaikkien RTL-Isännöinti Oy:n isännöimien taloyhtiöiden osakeluettelot on siirretty huoneistotietojärjestelmään, joka on Maanmittauslaitoksen ylläpitämä sähköinen rekisteri.

Kun taloyhtiö on siirtänyt osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään, jokaisen osakkeenomistajan tulee hakea osakehuoneistonsa omistuksen rekisteröintiä Maanmittauslaitokselta. Samassa yhteydessä Maanmittauslaitos mitätöi paperisen osakekirjan.

Osakkeenomistaja voi koska tahansa osakeluettelon siirron jälkeen hakea omistuksen rekisteröintiä. Rekisteröintiä on haettava 10 vuoden kuluessa osakeluettelon siirrosta. Jos osakekirja on pankissa lainan vakuutena, myös pankki voi hakea omistuksen rekisteröintiä osakkeenomistajan puolesta.

Pakollista omistuksen rekisteröinti on jo aiemmin silloin, kun huoneisto vaihtaa omistajaa ensimmäisen kerran osakeluettelon siirron jälkeen. Tällöin uuden omistajan on haettava omistuksen rekisteröintiä Maanmittauslaitokselta kahden kuukauden kuluessa kaupanteosta tai omistusoikeuden siirtymisestä.

Muutoksia asuntokaupan toimijoille

Huoneistotietojärjestelmä tuo muutoksia asuntokauppaan sekä pankkien ja kiinteistönvälittäjien toimintaan. Pankin tai välittäjän tulee ensin selvittää, kuuluuko yhtiö huoneistotietojärjestelmään, sekä onko osakehuoneiston myyjällä paperinen osakekirja vai sähköinen omistajamerkintä.

Pankki ja asiakas sopivat panttauksesta kuten aikaisemminkin. Jos osakkaalla on sähköinen omistajamerkintä, panttaus rekisteröidään huoneistotietojärjestelmään ja se korvaa osakekirjan antamisen pantiksi lainanantajalle.

Huoneistotietojärjestelmään rekisteröidään myös rajoituksia, jotka voivat rajoittaa osakkeenomistajan oikeutta käyttää tai luovuttaa osakehuoneistoa. Tällaisia ovat esimerkiksi ulosmittaus tai lesken hallintaoikeus. Merkinnät tehdään viran puolesta tai hakemuksesta.